Hjem     Familien     CV     Nyheder     Info     Navigation        
  
  
  Tilbage


 

 
  
"Lorte" dag 06.04.2008


"Nyt" hus nye problemer...

Her gik jeg og var super glad for at vi var sluppet af med septitank problemerne fra det andet hus, ingen vand i haven etc. etc. Det hele saa ud som om det fungerede efter bogen. Ingen lugte, ingen vand i haven, lortet forsvandt bare...


Det eneste underlige var at planterne udenfor det ene badevaerelse groede som bare pokker. Naa men en morgen lagde jeg maerke til at der begyndte at komme vand op ved septitanken naar vi gik i bad - udenfor naevnte badevaerelse.  Underligt taenkte jeg, maaske skal tanken toemmes - typisk tegn paa at den er fuld og idet vi ikke havde toemt den siden vi havde koebt huset kunne det vel vaere "normalt"

Jeg ringede derfor efter en kloakservice som skulle komme og toemme tanken. Jeg gravede derfor laaget op saa vi kunne komme til. Efter  manden havde vaeret der sagde han at der var et eller andet underligt, da han ikke kunne se filteret og at der var et eller andet stoppet fra septitanken til draenen. Den gode nyhed var dog at det saa ud som om draenet virker fint. Manden sagde at det nok var en rigtig god idé at finde ud af hvor det stoppede og at faa installeret et filter + evt. skifte fedtbakken til en nyere model da den eksisterende ikke var efter de nye normer. 


Saa frem med skovlen og hakken  - nu skulle det graves for at finde ud af hvor det stoppede fra septitanken til draenet.. Der var ikke andet end roedder fra buskene, saa der skulle virkelig hakkes til. Godt jeg havde en god oekse til at hakke med - men saa ramte jeg pludseligt paa noget haardt - en betonplade - hvad var nu det??


Den hellige gral??? Det er jo trods alt Saint Maximin - byen hvor Marie Magdelaine er begravet vi bor i....

Det saa maerkeligt ud, det var faktisk nogle ret store betonplader. Under pladerne gemte sig det beroemte filter som kloakmanden ikke kunne finde..

Da jeg foerst havde aabnet filteret var der ingen tvivl om hvorfor vandet ikke kunne loebe ned i draenet - filteret var simpelt hen gro'et fuldstaendigt til med roedder fra buskene. Og jeg mener gro'et til - jeg har aldrig set saa en kompakt masse med roedder blandet med mit eget lort.. Lortedag taenkte jeg bare... Det lugtede, der var lort over det hele, jeg skulle hakke roederne i stumper  med en oekse - for vildt!!


Efter en meget haard aften, hvor jeg sikkert har tabt 2-3 kilo blev filteret renset, spulet og nye lava sten blev lagt i for at virke som filter. Hold da helt op!! Det er nok et af de haardeste projekter jeg har haft indtil videre, men det ser ud som om det hele virker som det skal, saa det har vaeret det hel vaerd - lortet forsvinder bare igen... 
 

   
                                                 

                                                   © Copyright 2009 LPFC (Lars Peter Fournaise Christensen)
                                                   www.bonheur.dk